Salezián Ján Krupa zložil doživotnú rehoľnú profesiu

(Humenné, 10. septembra 2013) – 7. septembra 2013 zložil doživotné rehoľné sľuby salezián dona Bosca – Ján Krupa. Slávnosti predsedal provinciál saleziánov don Karol Maník. Doživotnú profesiu zložil v Kostole sv. Košických mučeníkov v Humennom práve v deň spomienky na ich umučenie. Na záver svätej omše zaznel prednes dojemnej básne, ktorej autorom je otec Jána Krupu s názvom Sľub. Sľub, …/Synovi Jankovi, SDB/

Nie každý chce ležať na vankúši mäkkom,čas plynie, no my zrejme vekom,aj keď sny sa nám niekedy mália,a tie, čo máme, častokrát sa nám vzdialia.

Keď Pán ťa volá a ty chceš málo,zničíš si život, tak by sa zdalo,keď túžba tvoja je celkom zrelá,s Ním, ty však stále dostávaš veľa.

Pred oltárom stojí, ticho v ušiach zneje,srdce mu búši no duša sa smeje.

Vzdávam sa Pane majetku,Ty mi dáš svoju lásku všetku…

Ostanem vždy čistý Pane,jak moja duša, tak i dlane…

Poslúchať budem, hlavu skloním, pred Tebou Pane, vždy sa korím…

Už idem Pane na „štátnicu“,mám čo chcel som, „Profesiu“Márne dnes hľadám iný rým,„toto je môj milovaný syn!“

7. septembra 2013    © Janko K. /ocko/

Viac na www.humenne.saleziani.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.