Salezián Jozef Pöstény je jedným z víťazov ankety Osobnosť Petržalky 2022

(Bratislava, 5. októbra 2022) – V stredu 28. septembra sa v priestoroch Dom kultúry Zrkadlový háj v Bratislave konal slávnostný galavečer pri príležitosti tradičného podujatia Osobnosť Petržalky 2022. Mestská časť na ňom už po 24-krát ocenila významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj tejto bratislavskej mestskej časti.

Osobnosťou Petržalky v kategórii kultúra a rozvoj spoločenského života sa stal don Jozef Pöstényi, ktorý pôsobí v saleziánskom stredisku na Mamateyovej v Bratislave-Petržalke.

Prvý silný kontakt s Petržalkou nadobudol don Jozef v roku 1985, kedy tu bol vysvätený za kňaza. Potom pôsobil na Daliborovom námestí ako správca farnosti. Popri tom so spolubratmi uvažovali, čo ďalej v Petržalke, ktorá bola vtedy postrachom. „Hovorilo sa jej ‚načasovaná bomba‘ alebo ‚betónová džungľa‘, že je tu kriminalita. So spolubratmi sme cítili, že my sme poslaní predovšetkým k mladým,“ spomína si salezián.

Don Jozef Pöstényi stál pri zrode a rozvoji petržalského saleziánskeho mládežníckeho strediska Mamateyova, ktoré v roku 2022 slávi už 25. výročie vzniku. Vďaka nemalému úsiliu, trpezlivej a obetavej práci saleziánov a ich spolupracovníkov zohralo toto miesto dôležitú úlohu v životoch množstva mladých Petržalčanov. Ich svedectvá sú zachytené aj v knihe kňaza Mariána Husára Ostatné domaľuje Boh, ktorú v roku 2009 vydalo Vydavateľstvo Don Bosco.

Saleziáni sa aj tu snažia preventívnym systémom venovať mladým prostredníctvom malých skupiniek – stretiek. V spolupráci s animátormi pre nich organizujú rôzne športové, kultúrne a duchovné aktivity s cieľom vychovať dobrých ľudí, ktorí svoj život nepremárnia, ale zmysluplne prežijú.

„Vidím aj zmysel prvého pôsobenia v Petržalke. Tí, čo tu vtedy boli deti a mladí, sú teraz rodičmi a ich deti opäť prichádzajú sem,“ s radosťou konštatuje don Pöstényi. Ako hovorí: „Vo svojej práci som šťastný a neľutujem, že som v nej prežil takmer celý život.“

Zdroj: osobnost.petrzalka.sk

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.