Salezián kňaz – „sympaťák“ – oslávil 55 rokov kňazstva

(Bratislava, 11. decembra 2013)  – Vo farskom kostole sv. Jána Bosca v Bratislave-Trnávke oslávil v nedeľu 8. decembra 55 rokov svojho kňazstva don Vojtech Zeman. Ako v gratulácii pri svätej omši povedal direktor miestnej saleziánskej komunity, don Peter Bučány, don Zeman je aj vo veku 83 rokov – povedané slovami žalmu – stále plný sviežosti.

Don Vojtech Zeman bol vysvätený za kňaza na misiách, v roku 1958 v meste Cordóba, v Argentíne. Ďalšou jeho misijnou krajinou bol Paraguay, kde pracoval v rokoch 1959-1968. Nakrátko bol potom v Taliansku, a ďalšie dlhého obdobie pôsobil ako misionár Slovákov žijúcich v zahraničí: vo Švédsku (1971-1980), v Nemecku (1980-1992) a napokon vo Francúzsku (1992-2000).V roku veľkého jubilea sa vrátil žiť a pracovať na Slovensko, najprv v Šaštíne a od roku 2003 v Bratislave-Trnávke.

Počas svojej staroby si don Zeman zachováva sviežeho ducha, jazdí na bicykli, rád varí, používa aktívne internet, sociálne siete, a najnovšie naberá prax modliť sa breviár z tabletu. V komunite na Trnávke i medzi ľuďmi vo farnosti je vnímaný – ako to vyjadrila jedna tamojšia birmovankyňa – ako sympaťák.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.