Salezián Marián Valábek približuje Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“

(Bratislava, 5. januára 2021) – Riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy don Marián Valábek SDB odpovedal Tlačovej kancelárii KBS na niekoľko otázok v súvislosti s pápežovým vyhlásením Osobitného roku rodiny „Amoris laetitia“. Rok reflexie nad touto exhortáciou začne v deň 5. výročia jej vydania (19. marca 2021) a vyvrcholí na 10. svetovom stretnutí rodín v júni 2022.

„Pápež sám vyhlásil, že tento Osobitný rok má za cieľ osloviť každú rodinu v celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré je možné realizovať v rámci farností, diecéz, univerzít, cirkevných hnutí a rodinných združení. Teda netýka sa to iba Cirkvi, ale všetkých rodín celého sveta. Každá z nich môže mať z tohto roku úžitok,“ priblížil zámer pápeža don Valábek.

Don Marián bližšie uvádza: „Svätý Otec chce pripraviť projekt 10 videí v ktorých bude každý mesiac spolu s rodinami vysvetľovať kapitoly tejto apoštolskej exhortácie s podnetmi jej realizovania v živote a Úrad pre laikov, rodiny a život má ďalej 12 konkrétnych pastoračných návrhov pre rodinný život s názvom „Kráčanie s rodinami“. Budeme sa chystať aj na slávenie 10. Svetového stretnutia rodín, ako aj na Deň seniorov či deň starých rodičov a určite budú pribúdať ďalšie iniciatívy. Nie iniciatívy samé pre seba, ale pre oživovanie vzťahov v rodinách a ich ovplyvňovanie celého sveta…“

Prečo je dôležité zaoberať sa rodinou práve počas pandémie a ako sa pripraviť na túto celoročnú udalosť sa dočítate v kompletnom rozhovore na stránke tkkbs.sk.

Zdroj: www.tkkbs.skFoto: Vladimír Škuta

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.