Salezián Michal Čahoj zomrel pred 25 rokmi

(Bratislava, 1. júla 2019) – V Indii strávil 60 rokov obetavého života. Zomrel 1. júla 1994 v povesti svätosti.

Michal Čahoj sa narodil 19. novembra 1911 v Ruskovciach. Najmladší zo štyroch súrodencov, vyučil sa za kováča, no priťahovali ho misie. Saleziánov spoznal vo Fryštáku na Morave. V Hronskom Beňadiku potom prežil noviciát a 31. júla 1934 zložil prvé sľuby ako koadjútor. O dva mesiace odišiel na misie. Bol to rok svätorečenia dona Bosca. „Cítiac silnú túžbu nasledovať jeho život v drobnej službe, naplno sa vložiť do Božieho náručia som nasadol na, vlak dobrodružstva s Ježišom‘,“ napísal neskôr. Do indickej Kalkaty pricestoval 8. decembra 1934. Výborne sa uplatnil vo viacerých úlohách, bol staviteľ misijných škôl aj ekonóm. Svojou obetavou prácou pre Božiu slávu a spásu duší aj vľúdnou povahou si vedel získať dôveru a priateľstvo druhých. Pôsobil v mestách Shillong, Kurseong, Sonada, Tezpure a Tura. V Shillongu pôsobil viac ráz i posledné roky života, keď bol v komunite Savio Juniorát medzi ašpirantmi na saleziánsky život.

Jeho posledný direktor o ňom povedal: „Je veľký preto, lebo urobil Boha veľkým vo svojom živote. Nech nás inšpiruje jeho život jednoduchosti, skrytosti, hlbokej úcty a lásky k Bohu a jednoty s Bohom.“ A jeho dlhoročný priateľ, vtedy biskup, dnes Boží služobník Oreste Marengo o ňom vyhlásil: „Bol svätým rehoľníkom. Pracoval a modlil sa. Dokončil veci, ktoré sa iným nepodarilo urobiť. Nemôžem na neho zabudnúť. Nie pre prácu a službu, ktorú pre mňa vykonal počas 35 rokov, ktoré sme spolu strávili, ale pre jeho dobrý príklad. Bál sa jednej veci – urážky Pána Boha. Teraz je s Bohom. Modlite sa k nemu.“

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.