Salezián Miroslav Podstavek prijme diakonskú vysviacku

(Turín, 9. júna 2022) – Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou Mons. Roberta Repoleho prijme v sobotu 11. júna o 15:00 v Bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov salezián Miroslav Podstavek zo Žiliny diakonskú vysviacku.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.