Salezián Miroslav Podstavek zložil večnú profesiu

(Žilina, 14. septembra 2021) – V sobotu 4. septembra zložil salezián Miroslav Podstavek v žilinskom Kostole sv. Jána Bosca svoje večné sľuby. Slávnostnej svätej omši predsedal provinciál saleziánov don Peter Timko a koncelebrovalo vyše 40 kňazov.

Počas homílie sa provinciál prihovoril Miroslavovi slovami: „Na oznámení o sľuboch sú slová z dnešného evanjelia ‚Ja som si vás vyvolil‘. Tu vidíme, že chápeš, že ten, ktorý ťa povolal ako prvý nie si ty alebo nejaký človek, ale Boh sám. Ustanovil ťa, formoval ťa, stvárňoval ti srdce, aby si išiel a prinášal ovocie. A to ovocie nie sú len tie viditeľné veci, ale je láska, ktorú do toho všetkého, čo budeš robiť máš vkladať.“

Po príhovore nasledoval obrad skladania večných sľubov. Miroslav predniesol formulu doživotnej profesie a spečatil svoju zmluvu s Pánom zložením rehoľných sľubov poslušnosti, chudoby a čistoty do rúk provinciála. Na záver obradu skladania sľubov dostal rehoľný kríž s vyobrazením Dobrého Pastiera a slovami zakladateľa saleziánov dona Bosca – „Snaž sa, aby ťa mali radi“.

Miroslav Podstavek momentálne študuje tretí rok teológiu na Saleziánskej pápežskej univerzite v Turíne a je kandidátom na sviatosť kňazstva. 

red.Foto: Andrej Pastorek

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.