Salezián Pavol Pipka príjme kňazské svätenie

(Prešov, 13. júna 2013) – S radosťou Vám oznamujeme, že 22. júna 2013 o 10:30 v konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove modlitbou a vkladaním rúk Mons. Stanislava Stolárika príjme kňazské svätenie don Pavol Pipka SDB. Za tento dar poďakuje slávením primičnej sv. omše 29. júna 2013 o 11:00 v kostole sv. Jána Bosca v Prešove.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.