Salezián prepustený zo zajatia: „Získali ste pre mňa slobodu od Pána“

(Bangalore, India, 12. januára 2018) – Salezián Tom Uzhunnalil posiela do sveta ďakovnú správu všetkým, ktorí sa modlitbami a obetami snažili o jeho prepustenie. "Získali ste pre mňa slobodu od Pána," uvádza ku koncu videa. Zároveň dodáva, že jeho prepustenie je dôkazom, že Boh počuje naše modlitby a urobí pre nás to najlepšie.

Saleziánska rodina na celom svete sa za dona Toma modlila počas celého obdobia jeho zajatia. Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime viackrát vyzýval k tomuto druhu pomoci, v januári 2017 dokonca určil špecifické dni, počas ktorých saleziánsku rodinu pozval do modlitby deviatnika na tento úmysel.

Don Tom Uzhunnalil, pôvodom z Indie, je salezián a misionár, ktorý pôsobil v Jemene. Skupina ozbrojených mužov ho uniesla v marci 2016 počas útoku, pri ktorom zomrelo 16 ľudí. Na slobodu ho prepustili v septembri 2017, odvtedy sa zotavoval najprv krátko v Taliansku, aktuálne je v Indii.

Video s ďakovnou správou dona Toma si môžete pozrieť nižšie v angličtine s talianskymi titulkami, prinášame aj slovenský preklad.

Stojím tu dnes pred vami a chcem sa poďakovať všemohúcemu Bohu za tento deň. Uvedomujem si, že moji bratia saleziáni, saleziánsky svet  a saleziánska rodina ma sprevádzali počas celých týchto osemnástich mesiacov môjho zajatia. Modlili ste sa, prinášali ste obetu nášmu Pánovi a prosili ste za moje prepustenie a moje bezpečie.

Dnes sa všetci radujeme a uvedomujeme si, že náš nebeský Otec počuje naše modlitby, odpovedá na ne a dáva nám to, čo je pre každého z nás najlepšie. V Pánovom mene chcem poďakovať nášmu hlavnému predstavenému, hlavnej rade, všetkým provinciálom v našom saleziánskom svete, direktorom rozličným komunít a spolubratom, novicom, ašpirantom a ich rodinám, v skratke celej saleziánskej rodine.

Uvedomujem si, že to, že mi moji väznitelia neublížili, že som si zachoval zdravú myseľ, že som bol pokojný, všetko toto je ovocím vašich modlitieb a obetí. Preto vám v Pánovom mene ďakujem za to, čo ste pre mňa urobili, za lásku, ktorú ste mi prejavili, za starostlivosť, ktorú ste mi preukázali v modlitbách. Získali ste pre mňa slobodu od Pána.

Mojou misiou na nadchádzajúce roky či obdobie, ktoré mi Pán dáva, je svedčiť o tom, že modlitby každého z nás Pán počuje a požehnáva.

 

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.