Salezián sa zúčastnil návštevy iránskeho prezidenta u pápeža

(Vatikán, 29. január 2016) – 26. januára sa uskutočnilo vo Vatikáne stretnutie iránskeho prezidenta Hassana Rouhaniho a pápeža Františka. Prítomný bol aj don Karim Madjidi, salezián, ktorého otec je Iránčan a matka Talianka. Don Madjidi je momentálne vikár provincie Stredného Talianska.

Návšteva prezidenta islamskej krajiny Irán nebola len diplomatická. Jej symbolický význam je zrejmý v čase, kedy sa stretávame s potrebou budovať mosty medzi náboženstvami, kultúrami a krajinami, preto mala udalosť veľký význam.

Počas stretnutia sa prezident Rouhani zhováral s pápežom Františkom a s kardinálom Pietrom Parolinom, štátnym sekretárom Vatikánu a Mons. Paulom Gallagherom, sekretárom pre vzťahy so štátmi, o živote v Cirkvi v krajine, uzavretí a aplikácii nukleárnej dohody, úlohe, ktorú zohráva Irán na Strednom Východe v boji proti terorizmu a nezákonnému obchodovaniu so zbraňami, a dôležitosti medzináboženského dialógu a náboženských komunít pri podpore zmierenia, tolerancie a mieru.

Počas rozhovoru don Madjidi zohral jednoduchú, ale dôležitú úlohu ako prekladateľ. Uviedol, že rozhovory prebiehali v priateľskej atmosfére a že prezident Rouhani uznal morálnu výšku pápeža Františka. Don Madjidi nebol v roli prekladateľa pre Svätú stolicu po prvýkrát, keďže je jediným katolíckym kňazom iránskeho pôvodu v Taliansku.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.