Salezián Tibor Reimer hovorí o novom vyučovaní náboženstva na školách

(Spišské Podhradie, 5. novembra 2019) – Katechetická konferencia v Spišskej Kapitule spojila v polovici októbra okolo sto učiteľov náboženstva, riaditeľov a metodikov diecéznych katechetických úradov či tvorcov nového konceptu vzdelávania (kurikula).

Cieľom konferencie bola výmena skúseností a poznatkov a tiež prezentácia výsledkov uskutočnených prác v príprave tvorby nového kurikula predmetu náboženstvo/náboženská výchova. Koordinátor projektu tvorby nového kurikula salezián Tibor Reimer predstavil pripravovaný materiál, o ktorom neskôr účastníci diskutovali v skupinách.

O nových perspektívach pre školské vyučovanie náboženstva a katechézu vo farnosti na Slovensku prezradil viac v krátkom rozhovore pre saleziani.sk:

 

Ako hodnotíš súčasný koncept vyučovania náboženstva na školách a prečo ho treba podľa teba meniť?

Súčasné kurikulum bolo vytvorené pred vyše desiatimi rokmi. Prinieslo vtedy veľa dôležitých vecí, najmä vzhľadom na nový školský zákon z roku 2008. Kurikulá sa pravidelne overujú a menia, takže je to na jednej strane úplne prirodzený proces. Na druhej strane, skôr než sme sa pustili do tvorby nového kurikula, sme sa dotazníkom pýtali učiteľov náboženskej výchovy (NV) na súčasné kurikulum, a výsledkom boli predovšetkým tri hlavné požiadavky na nové kurikulum: viac systému, viac náboženských tém, viac biblického vyučovania.

Akým spôsobom vzniká nový koncept – kurikulá – a kedy sa dostane do praxe?

Tvorbu nového kurikula NV zastrešuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum (KPKC). Vytvorila sa pracovná skupina, ktorá sa už vyše dvoch rokov stretáva a pracuje na novom kurikule. Celú prácu dozoruje skupina garantov, ktorá je vytvorená z odborníkov na katechézu a náboženskú výchovu a z vedúcich diecéznych katechetických úradov. Predpokladáme, že do roku 2020 by kurikulum bolo ukončené, a potom musí byť schválené KBS, takže definitívne by sa do škôl mohlo dostať o dva-tri roky.

Čo bude "nové" v pripravovaných materiáloch?

Vytvorili sa nové obsahové a výkonové štandardy pre základné a stredné školy. Teraz sa pracuje na tvorbe ich obsahov a kompetencií pre materské školy a pre špeciálne školy. Okrem toho chceme školské kurikulum prepojiť aj s katechézou vo farnosti a vytvoriť akoby paralelné komplementárne kurikulum katechézy vo farnosti. Po ukončení práce na kurikulu by sa začali pripravovať nové učebnice a metodiky NV.

Zdroj: www.katolickenoviny.sk, kpkc.skFoto: Pavol Bega

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.