Salezián unesený z Jemenu sa objavil vo videu

(Rím, Taliansko, 4. januára 2017) – 24. decembra bolo na stránke YouTube zverejnené video, v ktorom sa objavil don Tom Uzhunnalil, salezián kňaz pôvodom z Indie, misionár v Jemene, ktorého uniesli 4. marca 2016 v meste Aden. Zo záberov vo videu sa fyzický a mentálny zdravotný stav saleziána zdá podlomený, no video je primárne dôkazom, že don Tom žije.

Video zverejnil profil s názvom „SalehSalem“ a trvá viac ako 5 minút. Spolubratia dona Toma, saleziáni z Bangalore, po vzhliadnutí potvrdili, že tvár a hlas patria unesenému saleziánovi.

Don Tom hovorí vo videu pomaly a váhavo. V stave izolácie, v ktorom sa nachádza, si zrejme nie je vedomý úsilia, ktoré vládne autority, celá Cirkev a humanitárne organizácie vynakladajú na jeho oslobodenie.

Spolubrat z jeho provincie uviedol: „V každom prípade je toto video pripomienkou autoritám vlády i Cirkvi, aby zintenzívnili svoje úsilie o vyjednávaní prepustenia otca Toma. Modlitba je silná. Ak je don Tom stále nažive, vďačíme za to modlitbám mnohých ľudí po celom svete. Prosím, pokračujte v modlitbách za dobré zdravie a bezpečie dona Toma… a tiež za svetový mier, koniec náboženskému, kultúrnemu a sociálnemu prenasledovaniu vo všetkých krajinách a za väčšiu spravodlivosť, zníženie korupcie a zabezpečenie humánnejšieho prerozdelenia zdrojov medzi ľuďmi. Musíme tlačiť na našich lídrov, globálnych, národných a regionálnych, aby seriózne pracovali na týchto cieľoch.“

Saleziánska kongregácia, obnovená v nádeji, že bude môcť privítať späť nášho spolubrata dona Toma Uzhunnalila, pokračuje v podpore úsilia za úspešné vyriešenie prípadu a znova pozýva celú saleziánsku rodinu k modlitbe za oslobodenie nášho indického misionára.


 

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.