Salezián v Poprade sa vyliečil z Covid-19, počas karantény vysielali z komunity koncerty žalmov

(Poprad, 30. apríla 2020) – Salezián Petr Košák (54), ktorý pochádza z Českej republiky a momentálne pôsobí v komunite v Poprade-Veľkej, kde majú slovenskí a českí saleziáni spoločný noviciát, sa vyliečil z ochorenia Covid-19. Nakazil sa počas návštevy začiatkom marca v Čechách a pozitívne bol testovaný 17. marca v Prešove.

O svojej dlhej karanténe povedal 21. apríla niekoľko slov vo večernom slovku, pre projekt oratko.online: „Přežil jsem zatím nejdelší období svého života kdy jsem byl někde zavřený na nějaké malém místě, což byl můj pokojík, který není moc veliký, s růžencem, breviářem a počítačem. Velikonoce – to byly pro mne nejpodivnější Velikonoce v kněžském životě. Zavřený, izolovaný, bez lidí.“

Spolu s českým saleziánom boli v karanténe aj všetci členovia popradskej saleziánskej komunity vrátane dvoch spolubratov z iných komunít, ktorí sa tam v tom čase nachádzali kvôli projektu nahrávania zhudobnených žalmov. V karanténe boli aj ďalšie osoby, s ktorými bol chorý salezián v kontakte počas niekoľkých dní po návrate z Čiech až po deň, keď bol testovaný v prešovskej nemocnici.

Počas karantény dvaja spolubratia, ktorí tam prišli pripravovať nahrávanie žalmov, ponúkli denné večerné koncerty žalmov a slova vysielané na facebookovom profile saleziani.sk. Iniciatíva sa stretla s veľkou odozvou, koncerty je možné si na internete vypočuť aj dodatočne.

https://www.facebook.com/saleziani.sk/videos/

Po povinnej karanténe podstúpili v prvej dekáde apríla všetci popradskí saleziáni dvojnásobné kontrolné testy s opakovaným negatívnym výsledkom, s výnimkou samotného Petra Košáka. Jeho vyliečenie potvrdili až testy po Veľkej noci.

O tom, ako prežíval najväčšie kresťanské sviatky, doplnil: „Na Bílou sobotu večer jsem si říkal, Pane Bože, co to jsou za Velikonoce… Vždycky jsem měl Velikonoce rád a teďka prostě toto. No Pán Bůh se nade mnou smiloval. Na velikonoční ráno v neděli jsem se probudil docela brzo a pomodlil jsem se modlitbu svatého Patrika jako takovou ranní modlitbu. A když jsem se tuto modlitbu modlil, tak jsem najednou skutečně měl pocit, jako kdybych byl v té zahradě, kde byl hrob Ježíšův, a jako kdybych prožíval podobný pocit setkání s Ježíšem, jako prožívali třebas ženy, které přišli na to velikonoční ráno ke hrobu. Cítil jsem skutečně přítomnost Ježíše a jsem za to Pánu Bohu vděčný.“

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.