Saleziáni 65+ sa opäť stretli. Čo spolu zažili tentokrát?

(Gerlachov, 13. októbra 2022) – Na konci septembra 27. – 29.9. sa uskutočnilo už druhé stretnutie saleziánov, ktorí majú nad 65 rokov. Tentokrát sa zišli v príjemnom prostredí hotela v Gerlachove. V utorok podvečer do Gerlachova dorazilo 12 účastníkov, medzi ktorými nechýbal ani provinciál don Peter Timko. Saleziáni začali menšou oslavou dona Štefana Urbana, ktorý práve v ten deň oslávil 77. narodeniny.

Oba večery sa niesli v duchu zdieľania života v komunitách a spomienok na formáciu v časoch mladosti. Atmosféru dotvárali dve harmoniky, piesne a spevy, ktoré spontánne prerušovali debaty a diskusie.

V stredu 28. septembra využili bratia krásne slnečné počasie na prechádzku do Tatier. Nasledoval obed v noviciáte v Poprade, po ktorom magister novicov don Martin Kačmáry saleziánom predstavil maľby, ktoré spoločne so skupinou umelcov vytvoril Marko Rupnik. Na záver slávili svätú omšu, ktorej predsedal otec provinciál. V príhovore sa všetkým spolubratom poďakoval a pozval ich, aby nezabúdali byť svedkami apoštolskej lásky.

Stretnutie ukončili vo štvrtok ráno a každý zo saleziánov sa vrátil do svojej komunity, aby práve tam svedčil o múdrosti, ktorá je odrazom Božej lásky.

Informoval: Pavol Drška SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.