Saleziáni a Bratislavská arcidiecéza začali rokovanie o zmene spravovania farnosti v Šaštíne

(Bratislava, 15. apríl 2016) – Provinciál Saleziánov dona Bosca na Slovensku Jozef Ižold a bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský začali vo štvrtok 14. apríla 2016 spoločné rokovania o zmene spravovania farnosti a Národnej svätyne v Šaštíne. Stretnutie k tejto problematike sa uskutočnilo na požiadanie Saleziánov dona Bosca.

Rozhodnutie saleziánov nepokračovať v pastoračnej činnosti v Šaštíne je výsledkom niekoľkomesačného zvažovania priorít a možností rozvoja saleziánskeho diela na Slovensku. Provinciál Jozef Ižold v tejto veci uskutočnil konzultáciu s hlavným predstaveným v Ríme a s provinciálnou kapitulou. Následne provinciálna rada saleziánov ako najvyšší orgán rehole na Slovensku zaujala záverečné stanovisko, s ktorým provinciál oboznámil arcibiskupa Mons. Zvolenského.

Saleziáni dona Bosca prišli do Šaštína v roku 1924 a tým začali svoju činnosť na Slovensku. Do roku 1950 spravovali v Šaštíne farnosť, riadili chlapčenskú internátnu školu a starali sa o pútnikov v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie. Ich činnosť násilne prerušil komunistický režim. Svoje pôsobenie obnovili v roku 1991, keď znova zriadili chlapčenské internátne gymnázium, stredisko pre mladých a tiež prevzali starosť o farnosť a pútnikov. Pod ich vedením sa uskutočnila vnútorná i vonkajšia rekonštrukcia baziliky Sedembolestnej a bohato sa rozvinuli púte veriacich.

V rámci Bratislavskej arcidiecézy saleziáni pôsobia v Bratislave na troch miestach, z čoho dve sú farnosťami. Celkovo na Slovensku majú Saleziáni dona Bosca 22 stredísk a 3 misijné komunity v zahraničí.

Rastislav Hamráček SDB, hovorca saleziánov

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.