Saleziáni a mladí pozývajú zažiť Malú misiu na Ukrajine

(Humenné, 18. novembra 2021) – Saleziáni opäť prichádzajú s tradičnou misijnou ponukou pre mladých. Po absolvovaní šiestich mesačných stretnutí sa môžu zapojiť do prípravy a organizácie dvojtýždňového letného prímestského tábora na Ukrajine v Zakarpatskej oblasti.

Ponuka je určená mladým veriacim vo veku 18 až 30 rokov, ktorí majú skúsenosť s prácou s deťmi a chcú spolupracovať na dobrom diele pre deti a mládež. Stačí vyplniť online formulár do 1.1.2022 a absolvovať prípravy.

Prípravné stretnutia (január – jún 2022) budú prebiehať v dvoch skupinách. Jedna na východe, druhá na západe. Samotný tábor sa bude konať 16.7. – 30.7.2022.

Bližšie informácie nájdete na facebooku, instagrame a na priloženom plagáte. V prípade ďalších otázok môžete písať na adresu: dominissimo@yahoo.com.

Informoval: Dominik Felber SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.