Saleziáni a pedagógovia diskutovali o školách

(Žilina, 12. decembra 2016) – Žilina sa 3. decembra stala miestom stretnutia saleziánov a zástupcov saleziánskej rodiny, ktorí pracujú na školách. Hľadali nové inšpirácie a delili sa o svoje skúsenosti.

Zriaďovatelia saleziánskych škôl, zamestnanci v rôznych iných školách, ale aj duchovní správcovia škôl, ktoré patria do saleziánskych farností sa opäť zišli po dvojročnej prestávke.

Účastníci sa oboznámili s príkladmi praxe na niektorých inovatívnych školách doma aj v zahraničí. Zároveň mali možnosť podeliť sa o ich vlastné skúsenosti s prácou na škole.

„Na stretnutí sa potvrdilo, že hoci nie sme zriaďovateľmi mnohých škôl, výchovný prístup dona Bosca je v slovenských školách žiadaný,“ zhodnotil Pavol Boka SDB, zodpovedný za pastoráciu mládeže.

Spoločne sa dohodli na okruhoch, ktoré ich zaujímajú a hosťoch, ktorí by v budúcnosti vedeli byť k daným témam pre nich obohatením. Nasledujúce stretnutie bude pre záujem účastníkov predĺžené o jeden poldeň.

Informoval: Pavol Boka SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.