Saleziáni aktívne uvažujú o pastorácii

(Donovaly, 15. marca 2017) – Direktori, farári a vedúci pastorácie jednotlivých saleziánskych stredísk z celého Slovenska sa v polovici marca stretli na Donovaloch. Spoločne sa zamýšľali nad pastoráciou v rámci jednotlivých saleziánskych diel provincie s dôrazom na heslo hlavného predstaveného na rok 2017 „Sme jedna rodina“.

Zástupcovia všetkých saleziánskych komunít sa inšpirovaní pravidlom “na začiatku musia byť úvaha a reflexia, až potom prax“ zaoberali témou spolupráce s rodinou na pastorácii mladých. „Dôvodom bola aktuálna téma, ktorou sa žije v Cirkvi, a tou je rodina. Pre nás saleziánov to však vytváralo otáznik. Naša charizma je voči mladým a Cirkev nás žiada, aby sme urobili pastoračnú službu mladým. Povedali sme si teda, že to nie je protipól, ale treba o tom diskutovať. Rozhodli sme sa spoločne hľadať, kde sú prieniky, aby sme zostali verní charizme a aby sme vnímali, že nás Cirkev aj cez pápeža Františka vedie k niečomu, čo potrebujeme reflektovať my sami. Nehovoriac o tom, že samotná kongregácia chystá na jeseň veľké stretnutie v Madride, kde sa chce zaoberať práve tým saleziánskym prístupom k pastorácii rodiny,“ priblížil delegát pre pastoráciu mládeže Pavol Boka SDB. Inšpiráciou bola okrem iného i pápežova „Radosť z lásky“, posynodálna apoštolská exhortácia Amoris laetitia.

Okrem predstavenia základných dokumentov druhého Vatikánskeho koncilu až po poslednú apoštolskú exhortáciu, poukázali na kultúrnu zmenu. Zamerali sa aj na konkrétnu pastoračnú prax a skúsenosti saleziánskej pastorácie za posledných 25 rokov na Slovensku. „V podstate ide o to, aby sme vnímali pastoráciu ako činnosť Krista, ktorý si pozýva človeka do spolupráce. Základnými protagonistami sú kňaz vo svojej farnosti alebo komunita, ktorej je zverená farnosť, alebo manželia, ktorí sú pozvaní, aby budovali tú svoju domácu cirkev. A potom spoločenstvo kňaza s manželmi, aby spolupracovali na rozvíjaní Cirkvi, ktorá je takou malou bunkou celej Cirkvi. Takéto stretnutia nás otvárajú pre témy, ktoré rezonujú v súčasnej spoločnosti a zároveň aj v Cirkvi a učia nás byť vnímavými na podstatné veci. Všetko to viac-menej otvára otázku, čo ďalej,“ uviedol jeden z prednášajúcich Dominik Vinš.

Stretnutie spočívalo v troch hutných prednáškach, ktoré viedli do nejednej diskusie. Prítomným sa prihovorili Milan Urbančok zo strediska Bratislava Miletičova či Milan Fula z profesorskej komunity v Žiline. „Napriek mnohým ťažkým témam, ktoré tu zazneli, si odnášam taký pohľad nádeje – napriek tomu, že z ľudského pohľadu to môže vyzerať veľmi náročne, stále tam zostáva východisko, že nie je to v našich rukách, ale je tu „Istota“, ktorú máme kdesi inde,“ uzavrel za účastníkov Jozef Špalek zo strediska v Banskej Bystrici.

Saleziáni odchádzali do 23 stredísk slovenskej provincie s nejednou témou na diskusiu. Aplikovať odpovede na pastoračné otázky nie je úloha pre jednotlivca, ale každú komunitu ako celok.

2017 03 17 pastoracia

Kristína Zelná

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.