Saleziáni budú mať novokňaza, vysvätí ho biskup Fekete

(Humenné, 10. júna 2021) – Saleziáni dona Bosca s radosťou oznamujú, že vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou otca biskupa Mons. Vladimíra Feketeho prijme dar kňazskej vysviacky salezián Peter Boško.

Vysviacka sa uskutoční 26. júna o 10:00 a primičná sv. omša 27. júna o 10:30 v Kostole sv. Košických mučeníkov v Humennom.

Obe sv. omše môžete sledovať prostredníctvom internetu na týchto linkoch:

kňazská vysviacka: https://www.youtube.com/watch?v=T-Wl6u0FCSg

primičná sv. omša: https://www.youtube.com/watch?v=tbh1F6I-9tw

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.