Saleziáni budú mať tento rok dvoch novokňazov

(Košice, 14. júna 2022) – Saleziáni dona Bosca s radosťou oznamujú, že ich spolubratia Ján Butkovský a Daniel Holúbek sa vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou Mons. Mareka Forgáča, košického pomocného biskupa, stanú kňazmi. Kňazská vysviacka sa bude konať 25. júna o 10:30 v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach-Terase.

Ján Butkovský bude sláviť primičnú sv. omšu v nedeľu 26. júna o 11:30 hod. v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Michalovciach. Daniel Holúbek odslúži svoju primičnú sv. omšu v nedeľu 10. júla o 9:30 hod. v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Bratislave na Miletičovej.

Priamy prenos z vysviacky si môžete pozrieť TU.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.