Saleziáni budú mať troch novokňazov

(Bratislava, 16. septembra 2014) – Traja saleziánski diakoni Ján Naňo, Martin Josko a Peter Štellmach prijmú dňa 20. septembra v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Banskej Bystrici kňazskú vysviacku. Svätenie prijmú z rúk banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca.

Ján Naňo bude sláviť primičnú svätú omšu 5. októbra v trnavskom Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov o 11:30, Martin Josko 21. septembra v Kaplnke sv. Dominika Savia v bratislavskom saleziánskom stredisku na Mamateyovej o 11:00 a Peter Štellmach 27. septembra v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Banskej Bystrici o 10:00.    

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.