Saleziáni don Bosca prerušujú činnosť svojich stredísk

(Bratislava 10. marca 2020) – Provinciálny vikár slovenských saleziánov don Peter Bučány vydal 10. marca pre saleziánske domy na Slovensku niekoľko opatrení vzhľadom na situáciu šírenia ochorenia Covid-19, ktoré aktualizoval 21. marca. Prinášame podstatnú časť textu o opatreniach.

S ohľadom na vývoj situácie, plne rešpektujúc rozhodnutia príslušných štátnych i regionálnych úradov a odporúčania a stanovisko Konferencie biskupov Slovenska, pre zachovanie zdravia a bezpečnosti spolubratov, mladých, detí, rodín i všetkých, ktorí prichádzajú do priestorov saleziánskych stredísk a kostolov a kaplniek, s cieľom prispieť ku zníženiu rizika rozširovania ochorenia COVID-19, sa od utorka 10. marca 2020 uplatňujú v dielach Saleziánov don Bosca – Slovenská provincia nasledovné opatrenia:

1. vo zvýšenej miere dodržujeme odporúčané preventívne opatrenia (umývanie rúk, vyvarovanie sa blízkeho kontaktu s chorými, zvýšená hygiena a dezinfekcia priestorov a povrchov, s ktorými prichádza do kontaktu veľa ľudí);

2. od 10. marca – na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a v duchu rozumnej prevencie zastavujeme fungovanie činnosti našich oratórií a mládežníckych stredísk do odvolania; naplánované podujatia na lokálnej a celoslovenskej úrovni sa rušia do odvolania; časové trvanie opatrenia tohto bodu sa bude riadiť prípadnými ďalšími rozhodnutiami zo strany štátnych úradov a/alebo cirkevných autorít; 

3. fungovanie školských aktivít v našej pôsobnosti plne rešpektuje usmernenia a rozhodnutia Ministerstva školstva SR a príslušných úradov;

4. verejné liturgické slávenia (sväté omše), podľa stanoviska KBS zo dňa 10. marca, a jeho aktualizácie 20. marca, sú v dňoch 10. až 31. marca vrátane, zrušené.

5. usmernenia o „usporiadaní ostatných cirkevných obradov“, ktoré adresoval KBS hlavný hygienik SR, sú určené pre nevyhnutné obrady a treba rozumne vnímať, že berú do úvahy situáciu diecéznych kňazov ako jednotlivcov, nie kňazov ako členov rehoľnej komunity; preto z princípu dobra splubratov v komunite nie je možné tieto usmernenia v prostredí saleziánov uplatňovať bez vážneho nebezpečenstva ohrozenia zdravia najmä starších spolubratov.

2020 03 10 koronavirus-provincia

Saleziáni ako nasledovníci svojho zakladateľa dona Bosca vnímajú aktuálnu situáciu ako príležitosť uplatňovať v praxi Heslo, ktoré dostali od svojho hlavného predstaveného na tento rok 2020: Dobrí kresťania a čestní občania, doplnil k textu opatrení provinciálny vikár don Bučány.

2020 03 10 koronavirus-provincia2

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.