Saleziáni dona Bosca pozývajú na oslavu 90 rokov prítomnosti na Slovensku

(Šaštín, 4. augusta 2014) – Saleziáni dona Bosca pozývajú celú saleziánsku rodinu na spoločnú slávnosť pri príležitosti 90. výročia príchodu saleziánov na Slovensko.

Slávnosť sa uskutoční 29. augusta 2014 v Šaštíne, ktorý bol prvým miestom, kde saleziáni pôsobili. Svätej omši o 11:00 bude predsedať don Francesco Cereda, vikár hlavného predstaveného. Program uvádzame v pozvánke nižšie.

2014 08 04 Denvdacnosti

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.