Saleziáni hľadajú nové cesty spolupráce s mladými a dospelými

Tretí deň provinciálnej kapituly saleziánov na Slovensku sa zameral na dôležitú tému: spoluprácu s mladými ľuďmi a dospelými. Tieto dve skupiny sú neoddeliteľnou súčasťou saleziánskej komunity a ich aktívne zapojenie je kľúčové pre úspešné fungovanie saleziánskych diel.

Účastníci kapituly sa v skupinách podelili o svoje skúsenosti a postrehy z tejto oblasti. Diskusia bola otvorená a inšpiratívna, plná vzájomného rešpektu a ochoty učiť sa jeden od druhého. Hľadali sa nové cesty pre efektívnu a obohacujúcu spoluprácu, ktorá by priniesla úžitok všetkým zúčastneným stranám.

Z diskusie vzišlo mnoho cenných myšlienok a návrhov, ktoré budú zhrnuté v záverečných vyjadreniach kapituly. Tieto vyjadrenia budú zaslané ako podklad na Generálnu kapitulu saleziánov, ktorá sa uskutoční v roku 2025.

Saleziáni sú odhodlaní budovať silné a trvalé partnerstvá s mladými ľuďmi a dospelými. Spolupráca s týmito skupinami je pre saleziánske dielo nevyhnutná a je dôležité, aby sa neustále hľadali nové a inovatívne cesty pre jej posilňovanie.

Prosím, povoľte marketingové cookies, aby sme vám mohli zobraziť toto video.
Súhlasím s používaním marketingových cookies

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.