Saleziáni koadjútori z celého Slovenska sa opäť stretli

(Veľký Biel, 25. novembra 2014) – V dňoch 10.-12. októbra sa vo Veľkom Bieli pri Bratislave uskutočnilo stretnutie saleziánov koadjútorov. Pricestovali z rôznych kútov Slovenska od Košíc cez Žilinu až po Bratislavu. Cieľom stretnutia bolo vzájomne sa informovať o aktivitách – o tom kto čím žije, vypočuť si nové myšlienky – podnety, a spoločne zažiť kultúrno-spoločenskú aktivitu.

Stretnutie sa začalo v piatok večer postupným príchodom a večerou. Následne pokračovalo voľnou debatou a večernými modlitbami. Dopoludnia druhého dňa sa koadjútori navzájom zdieľali a po obede sa presunuli do saleziánskeho strediska na Mamateyovú, kde na nich čakal hosť Filip Vagač. V diskusii ponúkol svoj pohľad na postavu saleziána koadjútora, ako aj na predstavu jeho uplatnenia v situácii dnešnej spoločnosti. Vďaka večernej návšteve predstavenia v divadle Astorka nechýbal stretnutiu ani kultúrny rozmer. Nasledujúci deň priblížil koadjútorom počas prednášky tému zasvätenia provinciálny vikár don Ján Martiška SDB. Nasledovala svätá omša a spoločný obed.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.