Saleziáni koadjútori z celého Slovenska sa stretli. Navštívil ich aj provinciál

(Poprad, 25. mája 2023) – Saleziánska charizma je veľmi bohatá a pestrá. Jej jadro tvoria saleziáni, ktorí svoje povolanie prežívajú v dvoch navzájom sa dopĺňajúcich formách – ako saleziáni kňazi a ako saleziáni koadjútori, tiež nazývaní saleziáni laici.

V slovenskej saleziánskej provincii je ich presne devätnásť. Dvakrát v roku sa stretajú, aby spolu prežili víkend, modlili sa, formovali a zdieľali. Mnohým z nich „prischla“ v komunite úloha ekonóma, viacerých možno stretnúť aj na školách ako učiteľov odborných predmetov, náboženstva, prípadne vychovávateľov.

Druhý májový víkend sa stretli na chate neďaleko Popradu. Prišli doslova zo všetkých kútov Slovenska. Juhozápadná skupina si cestou na stretnutie spravila ešte zastávku v Žiline na Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka. Tam práve vyprevadili maturantov a na víkend privítali Školu pre animátorov a Mediálnu školu, ktoré v ich priestoroch našli vhodné prostredie pre svoje víkendové školenia.

Bratia koadjútori svoje stretnutie začali v piatok spoločnou večerou. Pozvanie prijal aj hosť z Nemecka, salezián koadjútor Michael Goldsmits, riaditeľ mládežníckeho centra. Počas sobotného doobedia predstavil bratom cestu svojho povolania a podelil sa aj o svoj pohľad na aktuálnu situáciu a prácu saleziánov v Nemecku. Tlmočníka mu robil koadjútor Michal Žák, ktorý aktuálne vykonáva pedagogickú prax ako vychovávateľ na internáte v Žiline.

Sobotňajšiu svätú omšu slávili v saleziánskom noviciáte v Poprade-Veľkej spolu s direktorom miestnej komunity donom Ľubošom Stebnickým. Po nej sa im prihovoril magister novicov don Martin Kačmáry, ktorý im vysvetlil symboliku obrazov v noviciátskej kaplnke. „Keď naznačíme, že Boh je Otec, tak je to niečo, čo nás automaticky dáva do vzťahu. Keď On je Otec, tak ja som asi syn, preto sme sa rozhodli, že zásadná postava tejto kaplnky bude Otec a jeho gestá,“ začal svoje vysvetlenie don Martin.

Po spoločnej fotke nasledoval obed v meste a krátka prechádzka vo Vysokých Tatrách, ktorá bola skôr príležitosťou na rozhovory, ako pokusom o turistiku. V podvečer začalo už tradičné podelenie sa zo svojho každodenného života, či už osobného, pracovného alebo života v komunite a o zverenom poslaní. Nechýbalo ani sledovanie Majstrovstiev sveta v hokeji.

Nedeľnej svätej omši predsedal provinciál saleziánov na Slovensku, don Peter Timko, ktorý prišiel spolu s donom Pavlom Drškom, zodpovedným za formáciu saleziánov. Poobede sa všetci, povzbudení vzájomným stretnutím i slovami provinciála, rozišli do svojich komunít.

Zdroj: faranovadubnica.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.