Saleziáni majú dvoch novokňazov

(Prešov, 27. júna 2023) – Sviatosť kňazstva prijali z rúk otca biskupa Mons. Vladimíra Feketeho v sobotu 24. júna v Kostole sv. Jána Bosca u saleziánov v Prešove novokňazi Jozef Peržeľ a Miroslav Podstavek.

Celá slávnosť sa začínala liturgiou, ktorá sa skladala z niekoľkých častí: úvodných obradov s bohoslužbou slova, obradov vysviacky a bohoslužbou obety. Pri čítaní životopisov mali veriaci možnosť viac spoznať cestu, na ktorej si Pán povolal našich, vtedy ešte diakonov, za robotníkov do svojej vinice.

Skôr ako Jozef s Miroslavom prijali sviatosť kňazstva, zložili sľub poslušnosti, ktorým sa dali plne k dispozícii Kristovi a Cirkvi. Následne vložili svoje zopäté ruky do rúk otca biskupa, čím naznačili, že sú ochotní podriadiť sa vôli provinciála. Po litániách k všetkým svätým nasledovala časť kňazskej vysviacky, ktorá pozostávala z vkladania rúk biskupa, ale aj všetkých kňazov, ktorí vzývali Ducha Svätého a podľa apoštolskej tradície im týmto úkonom odovzdali kňazskú moc.

Významným momentom bola práve chvíľa, kedy sa novokňazi po rokoch formácie a diakonskej službe prvýkrát obliekli do ornátu. Po pomazaní svätou krizmou sa stali služobníkmi oltára a z rúk otca biskupa prijali paténu s hostiou a kalich s vínom. Slávnostné gratulácie od všetkých kňazov boli sprevádzané radostnými piesňami, ktoré robili daný moment ešte viac výnimočným. Slávnosť bola zavŕšená novokňazským a neskôr apoštolským požehnaním otca biskupa.

Pre všetkých bolo po vysviacke pripravené pohostenie vo vonkajších priestoroch oratka. Oslavovalo sa aj tancami a športom. „Táto kňazská vysviacka nám okrem prínosu dvoch novovysvätených kňazov, Jozefa a Miroslava, taktiež pripomenula, že i my všetci máme účasť na Kristovom všeobecnom kňazstve a každý svojou mierou sme zodpovední za šírenie Božieho kráľovstva v tomto svete,“ zhodnotili mladí.

Info a foto: prešovský mediálny tím

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.