Saleziáni na Luníku a Poštárke potrebujú našu pomoc

(Košice, 16. septembra 2016) – Okrem dávky dobrej vôle a chute posúvať deti a mladých stále dopredu si každodenná práca s Rómami vyžaduje aj finančné prostriedky. Iba dlhodobá činnosť, hoci nesmierne náročná na čas, sily a finančné prostriedky, môže priniesť očakávaný rast.

Saleziáni don Bosca pôsobiaci v centre košického sídliska Luník IX, pod hlavičkou OZ Oheň nádeje, získali podporu z programu nadácie Renovabis na podporu rómskych spoločenstiev. Istá časť finančných prostriedkov poukázaná do 30. septembra 2016 im bude nadáciou pridelená na základe finančnej podpory dobrodincov. Za Vašich 7€, 10€, 15€ … nadácia prispeje obdobnou sumou.

O tom, ako prispieť a na aké účely bude príspevok použitý nájdete TU.

Znásobovať dary dobrodincov bude nadácia Renovabis aj v prípade výchovno-pastoačného centra Rómov na Poštárke. V súčasnosti okrem iného potrebujú vymeniť staré kotly a urobiť rozdelenie vetiev, aby zefektívnili vykurovanie.

O možnosti pomôcť pri financovaní tejto opravy sa dozviete TU.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.