Saleziáni na Miletičke vyslali svojich animátorov do služby

(Bratislava, 9. október 2014) – V stredisku Miletičova sa rozbehol školský rok skoro. Už 7. septembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie oratória, odvtedy sa začali stretká a prebehol chlapčenský pingpongový turnaj. K tradičným „otváracím“ aktivitám chýbalo už len vyslanie animátorov.

2014 10 09 vyslanie2

Počas nedeľnej mládežníckej svätej omše 28. septembra vedúci oratória, don František Kubovič, odovzdal vyslanie 76 animátorom, vedúcim krúžkov a pomocníkom v čajovni. Ako sa píše vo vyslaní, animátorov „dobrotivý Boh posiela prostredníctvom komunity saleziánov na Miletičovej ohlasovať Ježiša Krista umučeného, pochovaného a vzkrieseného. Zverujeme ti úlohu rozdávať potešenie z Krista, vytvárať spoločenstvo a mať dobré srdce.“ Saleziáni takto zverili mladým „misiu“ – vykonávať službu, ktorú si vybrali a ktorá im bola zverená, zodpovedne a s láskou k druhým.

Popri prijatí vyslania sú animátori zároveň predstavení farnosti, teda tým, ktorých deti a vnúčatá sú im zverené. Každého animátora majú možnosť spoznať po mene a tiež sa dozvedieť, za čo je zodpovedný.

2014 10 09 vyslanie3

2014 10 09 vyslanie1

Novinkou v tomto školskom roku je obnovená webová stránka, ktorá bolo slávnostne spustená 21. septembra.

Stredisko na Miletičovej má približne 600 členov a pôsobí v ňom viac ako 40 stretiek a krúžkov.

2014 10 09 vyslanieText

tlfoto: Klaudia Koyšová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.