Saleziáni na Miletičovej si pripomenuli 64. výročie Akcie Kláštory

(Bratislava, 16. apríla 2014) – Pri príležitosti 64. výročia Akcie Kláštory (násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas noci z 13. na 14. apríla 1950) sa 14. apríla konala v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici spomienková svätá omša. Jej hlavným celebrantom bol salezián don Vojtech Zeman. V homílii si zaspomínal na nočné prepadnutie saleziánskeho domu v Šaštíne ozbrojenými zložkami, ktorý sa stal centralizačným kláštorom pre saleziánov, privezených v tú noc z celého Slovenska, tiež na ďalší nočný prevoz do centralizačného kláštora v Podolínci, preškoľovacieho kláštora v Kostolnej a na nútené práce na stavbe Priehrady mládeže. Spomenul tiež okolnosti svojho úteku do zahraničia cez rieku Moravu spolu s ďalšími spolubratmi, aby sa v zahraničí mohli stať kňazmi, čo im režim v rodnej zemi neumožnil. Poskytol ucelený prehľad násilnej likvidácie kláštorov počas jednej noci a udalostí, ktoré po nej nasledovali a tým ich priblížil aj prítomným mladším ľuďom, ktorí to nezažili.

Na záver sv. omše sa prihovorili aj ďalší saleziáni kňazi, ktorí prežili „barbarskú noc“ spolu s donom Vojtechom Zemanom v Šaštíne – don Štefan Šilhár pokračoval v opise úteku cez hranice a jednotlivé pásma v Rakúsku až do Talianska, spomenul aj pôsobenie slovenských saleziánov – utečencov po celom svete (V. Zeman pôsobil v Taliansku, Argentíne, Paraguaji, Švédsku, Nemecku a Francúzsku a Š. Šilhár v Taliansku, Francúzsku, Anglicku, Nemecku, Španielsku a v USA) a don Ján Malženický vyjadril vďačnosť Panne Márii za ochranu v ťažkých časoch, ktoré prežili.

Po sv. omši sa prítomní presunuli pred kostol k pamätnej tabuli dona Titusa Zemana, ktorý ako organizátor útekov do zahraničia má veľké zásluhy na záchrane saleziánskych a kňazských povolaní po Akcii Kláštory. Program bol ukončený modlitbou za blahorečenie T. Zemana a piesňami „Mlaď Bohu verná, Kristove čaty“ a „Na ceste nášho žitia, ktože nás povedie?“, ktoré si saleziáni spievali počas internácie a nútených prác pred 64 rokmi.

Informoval Peter Sandtner

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.