Saleziáni na Slovensku majú prvého a zatiaľ jediného storočného spolubrata

(Šaštín-Stráže, 17. apríla 2023) – Recept dona Josého ako sa dožiť 100 rokov: byť vďačný za dar života a povolania Pánu Bohu a Panne Márii; byť veselý a s humorom čeliť ťažkostiam a výzvam; byť s mladými, najmä cez šport a neodmysliteľný pohár červeného vína.

Druhý aprílový týždeň sa v Šaštíne, v zariadení pre seniorov, kde momentálne don Jozef Hrdý žije, niesol v znamení osláv tohto vzácneho jubilanta. Rodáka z Ostratíc, saleziána kňaza a misionára, nikto inak nenazve ako don José. Môže za to jeho takmer 40-ročné pôsobenie v Čile. Bol tam veľmi obľúbený, najmä medzi mladými. Príbuzní jeho priateľov sa dokonca zúčastnili aj osláv jeho storočnice v Šaštíne. Pani Edith Petty Sanchez prišla aj so svojím synom Johathanom. Ich stretnutie s donom Josém bolo po rokoch veľmi dojemné. „Don José bol veľmi dobrým priateľom mojich rodičov, bol akoby člen našej rodiny,“ zaspomínala si.

Vo videopozdrave sa po španielsky don Josému prihovoril aj hlavný predstavený saleziánov, don Angel Artime: „Užívaj si starobu a ďakuj Bohu za dar povolania.“ Celý príhovor aj so slovenským prekladom si 16. apríla vypočuli aj účastníci ďakovnej svätej omše v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Spolu s donom Josém koncelebrovalo 25 kňazov. Za dar života sa prišli poďakovať aj početní príbuzní od Topoľčian a najmä Šaštínčania. Don José tu pôsobil už ako kňaz na dôchodku, preto si ho mnohí pamätajú z kázní a zo stretnutí.

Ďakovnej svätej omši predsedal provinciál saleziánov don Peter Timko. V príhovore zacitoval sedemnásty článok saleziánskych stanov: „Salezián sa nenechá znechutiť ťažkosťami, lebo úplne dôveruje Otcovi… Keďže ohlasuje Radostnú zvesť, je vždy veselý.“ V tomto bol podľa provinciála don José presvedčivým svedkom zmŕtvychvstalého Krista počas svojho výzvami naplneného saleziánskeho života.

Na záver svätej omše Bazilikou zaznel ďakovný hymnus Teba Bože chválime. Oslava dona Josého sa prelína s vďačnosťou za sto rokov prítomnosti don Boscovej charizmy na Slovensku, ktorú si Saleziáni dona Bosca pripomenú v roku 2024.

Viac o donovi Hrdom:Don Hrdý pre Ústav pamäti národaDon Jozef "José" Hrdý hosťom Mariána Gavendu na TV LuxFutbal ako služba – reportáž pri príležitosti 98. narodenín dona Josého 

mpsdbFoto: Ľudmila Masárová

 

 

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.