Saleziáni na Slovensku zorganizovali stretnutie zástupcov športovej rady PGSI

(Bratislava, Veľký Biel, 26. novembra 2013) – V roku 2014 oslávime významnú udalosť – 90. výročie príchodu saleziánov na Slovensko (1924). Aj z tohto dôvodu požiadala Slovenská provincia Saleziánov dona Bosca o možnosť zorganizovať v roku 2014 už XXV. ročník Medzinárodných športových hier saleziánskej mládeže (známych ako PGSI) na Slovensku. Tejto požiadavke bolo vyhovené a Slovensku bola pridelená úloha organizátora. Už viac ako rok pripravuje organizačný tím všetko potrebné na realizáciu tohto významného podujatia (športoviská, ubytovanie, sprievodný program – aj s duchovným zameraním, mediálne zabezpečenie celého podujatia – kampaň, reklamné predmety, medializácia hier a podobne). Všetko dôležité o tomto podujatí bude organizačný tím postupne komunikovať, tak pre saleziánsku rodinu, ako aj širšiu verejnosť.

Súčasťou príprav a celkovej organizácie sú aj dôležité plánovacie stretnutia. Jedným z nich bolo stretnutie zástupcov jednotlivých krajín, ktoré sa zúčastnia PGSI, a to v termíne 22. – 24. novembra 2013 v Bratislave a vo Veľkom Bieli. Práve tu sa stretla Saleziánska medzinárodná športová rada PGS International. Zloženie rady tvorili saleziáni, sestry FMA a laici, ktorí sa starajú o športovú oblasť v jednotlivých krajinách Európy. Na stretnutí boli prítomní zástupcovia z viacerých krajín. Účasť na PGSI 2014 predbežne potvrdilo: Španielsko, Nemecko, Rakúsko, Portugalsko, Slovinsko, Belgicko, Chorvátsko, Azerbajdžan, Česko, Slovensko, Poľsko, Ukrajina, Taliansko, otázny je Izrael.

Okrem krátkeho zhodnotenia minuloročných hier, ktoré sa konali v Chorvátsku, prezentovali členovia slovenského organizačného tímu doterajšie kroky vykonané v príprave na XXV. ročník PGSI, ako aj plány v najbližšom období. Členovia športovej rady boli spokojní s prebiehajúcou prípravou a aktivitami. Viacerí vyjadrili uznanie a konštatovali, že sa už teraz úprimne tešia na medzinárodné hry na Slovensku. Výlet do centra mesta, príjemné posedenie a dobrá slovenská kuchyňa dobrý dojem iba umocnili.  

Info a foto: Radovan RumanovičSpracoval: Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.