Saleziáni obnovili tím pre animáciu povolaní

(Banská Belá, 17. októbra 2016) – Jednou z tém, o ktorých saleziáni spoločne uvažovali na poslednej provinciálnej kapitule boli nové povolania. Na základe výsledkov práce komisie o pastorácii povolaní sa rozhodli v rámci provincie znovu túto oblasť oživiť a opäť zostavili tím pre animáciu povolaní, tzv. Apo tím. Novovzniknutý tím združuje bratov, ktorí sa rozhodli pomôcť provincii v animácii miestnych komunít v oblasti pastorácie povolaní. Prvé stretnutie jeho členov sa udialo na chate v Banskej Belej 11.-12. októbra. Zúčastnili sa ho saleziáni Dušan Vilhan, Pavol Boka, Ján Holubčík, Rasťo Behún, Bohuš Levko, Peter Štellmach, Marián Zachar a zamestnanec provincialátu Ján Mihálik.

Na stretnutí si účastníci pripomenuli predchádzajúcu činnosť Apo tímu, vypočuli si postrehy bratov k danej téme a spoločne začali hľadať možnosti, ktoré sa črtajú v blízkej budúcnosti. Stretnutie prebehlo v bratskej a tvorivej atmosfére.

Pavol Boka SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.