Saleziáni obnovujú svoju činnosť v Rožňave

(Rožňava, 5. septembra 2016) – V nedeľu 4. septembra začala komunita saleziánov dona Bosca svoju obnovenú činnosť v Rožňave. O 11:00 slávil provinciál saleziánov don Jozef Ižold sv. omšu na sídlisku Juh, ktoré diecézny biskup zveril saleziánom. Počas sv. omše veriaci poďakovali doterajšiemu správcovi farnosti dp. S. Kocúrovi. Popoludní o. biskup Mons. Stanislav Stolárik požehnal obnovenú kaplnku a dom komunity na nám. Baníkov. V tento slnečný deň si na dvore saleziánskeho domu v radostnej komunikácii prišli na svoje pri rôznych súťažiach mladí i dospelí. Tí najmenší sa povozili na poníkovi. Organizácie pekného popoludnia sa ujali saleziáni spolupracovníci z Rožňavy a okolia.

Do Rožňavy prichádzajú saleziáni na pozvanie diecézneho biskupa Stanislava Stolárika, ktorý ich vo svojom príhovore povzbudil: „Evanjelium dnešnej nedele hovorí o kalkuláciách. Najdôležitejšie je do našich počítaní zapojiť Boha. Potom bude naše dielo isté.“ Primátor mesta Pavol Burdiga vyjadril nádej, že saleziáni budú prínosom pre prácu s mládežou v meste. V Rožňave sa nachádza aj komunita saleziánok (Dcér Márie Pomocnice), ktorých provinciálna predstavená vyjadrila radosť z prítomnosti týchto dvoch komunít. Miestnej cirkvi v Rožňave záleží na spolupráci všetkých síl v jednote a láske pri šírení evanjelia čoho dôkazom bol aj tento deň.

Ján Čapla SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.