Saleziáni oslávili 30 rokov svojho pôsobenia na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici

(Banská Bystrica, 13. novembra 2020) – V deň výročia slávil svätú omšu v banskobystrickom Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov provinciál slovenských saleziánov don Peter Timko, koncelebroval direktor miestnej saleziánskej komunity don Jozef Špalek.

Na úvod živého prenosu sv. omše sa provinciál prihovoril sásovčanom slovami: „Ďakujme za túto veľkú milosť, za tento veľký dar, ktorý Pán vtedy tak nenápadne v ten nenápadný novembrový deň, možno bol taký sychravý ako dnes, zasial… Tých 30 rokov položme teraz na oltár v takej vďačnosti za všetkých, ktorí tu boli, pôsobili ako saleziáni, ale aj za ľudí, ktorí toto dielo sprevádzajú a sú stále v tomto diele; a takisto za všetkých dobrodincov, členov saleziánskej rodiny, všetkých, ktorí sa pričinili, že sa charizma dona Bosca mohla rozvinúť do takejto podoby aj tu na tomto mieste.“

Na pozvanie diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža prišli saleziáni do Banskej Bystrice – Sásovej 11. novembra 1990, kde im bola biskupom zverená novovytvorená farnosť Banská Bystrica-Sásová. Za správcu farnosti bol vymenovaný direktor komunity don Štefan Kovalík, za kaplána a ekonóma komunity don Jozef Gibala. Viac informácii o histórii Salezka nájdete na https://sbb.sk/historia.

Zdroj: sbb.sk, facebook.com/salezianibb/

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.