Saleziáni oslávili v Šaštíne 99. výročie príchodu na Slovensko

(Šašín, 11. septembra 2023) – V rámci svätej omše spojenej s novénou pred sviatkom Sedembolestenj Panny Márie prišli saleziáni poďakovať za 99 rokov svojej prítomnosti na Slovensku. Saleziáni don Vagač a don Bokor odslúžením prvej verejnej svätej omše 8. septembra 1924 začali svoje verejné pôsobenie v tejto krajine.

Na slávnosti sa zúčastnil aj provinciál saleziánov don Peter Timko a tiež najstarší salezián, 100 ročný, don Jozef Hrdý. Keďže si 8. septembra celá Cirkev pripomína sviatok narodenia Preblahoslavenej Panny Márie, môžeme podľa slov provinciála povedať, že Božou prozreteľnosťou stála Panna Mária aj pri začiatkoch saleziánskeho diela na Slovensku.

„Bola to Panna Mária, ktorá viedla saleziánov na Slovensku od začiatku. Sme tu, aby sme spolu Panne Márii zverili všetko, čo budeme v ďalšom, už stom roku prítomnosti saleziánov na Slovensku prežívať. Jej chceme zveriť všetko, aby sme boli verní pravde, ktorou je Kristus, aby sme boli verní charizme, ktorú nám zanechal sv. Ján Bosco,“ povedal v príhovore don Timko.

Saleziáni majú aktuálne 22 komunít na Slovensku a tri misijné komunity v zahraničí. Už o niekoľko mesiacov, 8. januára 2024, začne celá saleziánska rodina sláviť tzv. rok vďačnosti, ktorý vyvrcholí v deň 100. výročia príchodu saleziánov na Slovensko, 8. septembra 2024.

Foto: M. Peciar, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.