Saleziáni pomáhajú s rekonštrukciami na Filipínach

(Cebu, Filipíny, 18. decembra 2013) – Saleziáni pokračujú v praktickej pomoci postihnutému filipínskemu obyvateľstvu: nezisková organizácia Don Bosco Mondo a misijné oddelenie v Bonne pripravili projekt, ktorý podporí 2600 rodín, celkovo 11800 ľudí.

V prvej fáze pomôžu znovu vybudovať domy pre 360 rodín, školu, komunitné centrum a kaplnku v obci Candahug na ostrove Leyte, ktoré boli tajfúnom úplne zničené. Neskôr pomôžu opraviť poškodené domy pre 2000 rodín v provinciách Východného Samaru, Aklanu a Severného Cebu.Tento projekt je zameraný na pomoc rodinám, ktoré boli veľmi chudobné už pred prírodnou katastrofou. Ich domovy boli zničené alebo silno poškodené, pretože boli chabo postavené a tajfún nemali šancu vydržať.

Myšlienka rekonštrukcie obce vznikla u saleziánov odkazujúc sa na plán Hyogo a Medzinárodnú stratégiu redukcie katastrof OSN. Plán dostal meno ARC (Adopt and Rebuild a Community – Prijať a znovu vybudovať komunitu) a jeho cieľom je znovuvybudovanie udržateľnej infraštruktúry a spolupráca s ľuďmi z postihnutých regiónov.

V Candahug sú saleziáni a personál Don Bosco world poverení nákupom materiálu na konštrukciu a financovaním transportu, obyvatelia obce budú zodpovední za zabezpečenie odborných technických vedúcich.

Po dvoch fázach rekonštrukcie a opravy domov bude nasledovať tretia fáza opravy základných škôl v štyroch oblastiach, ktoré sú zahrnuté v projekte, aby mohla pokračovať výučba a podpora v prekonávaní traumatickej skúsenosti.

Práce začnú v januári 2014 a mali by byť ukončené do konca roka.

 

2013 12 19 Filipiny

 

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.