Saleziáni ponúkli cyklus prednášok o pokání

(Bratislava, 28. marca 2013) – Bratislavské saleziánske stredisko na Miletičovej ponúklo počas pôstu v Roku viery možnosť zamyslieť sa nad témou pokánia. Ako hlbšie prežívať pokánie v našom živote? Na túto otázku hľadali odpovede miestni saleziáni každú stredu po večernej svätej omši. Pozrite si niektorú z prednášok v závere Veľkého týždňa a pripravte sa tak lepsie na slávenie Veľkonočných sviatkov. 

Pokánie! Čo s ním?

 

Pokánie v Biblii a liturgickej tradícii

 

Láska je silnejšia ako hriech

 

Ako budovať svoju pozitívnu stránku?

 

Oddelenie viery od života – blud súčasnosti odsúdený Koncilom

 

Ako sa spovedať?

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.