Saleziáni pôsobia v Azerbajdžane už 15 rokov

(Azerbajdžan, 24. september 2015) – V nedeľu 22. septembra si miestna cirkev v Azerbajdžane pripomenula skromné jubileum – pätnásť rokov od príchodu prvých slovenských saleziánov do krajiny.

Bolo to práve na sviatok Sedembolestnej v roku 2000, keď po vyše polročnej príprave pricestovali do Baku prví dvaja slovenskí saleziáni don Daniel Pravda a koadjútor Marián Kališ. Z rozhodnutia Kongregácie pre ohlasovanie evanjelia mala slovenská provincia saleziánov nahradiť dovtedy jediného katolíckeho kňaza, ktorý účinkoval tri roky v Azerbajdžane, poľského diecézneho kňaza otca Jerzyho Pilusa. O niekoľko mesiacov sa k prvým dvom misionárom pripojil don Štefan Kormančík.

Slávnostnej liturgii v chráme Nepoškvrneného počatia Panny Márie predsedal sekretár Kongregácie pre ohlasovanie evanjelia saleziánsky arcibiskup Mons. Savio Hon Tai Fai z Vatikánu. Koncelebrovali apoštolský nuncius na Kaukaze arcibiskup Mons. Marek Solczynski, diecézny biskup z Tbilisi Mons. Giuseppe Pasotto, apoštolský prefekt v Azerbajdžane don Vladimír Fekete, kňazi miestnej komunity a hostia zo Slovenska don Ján Čapla a don Slavomír Švihra.

Hlavný celebrant v homílii nakrátko pripomenul rozvoj misie v Azerbajdžane. Na príklade sv. Terezky Ježišovej a sv. Dominika Savia zdôraznil dôležitosť svätosti v službe ohlasovania evanjelia. „Boh miluje radostného darcu,“ podčiarkol Mons. Savio a pokračuje, „v saleziánskom chápaní svätosť spočíva práve v radosti. Sme povolaní aj tie najobyčajnejšie veci konať neobyčajným spôsobom – s horlivosťou a láskou.“ Po bohoslužbe v ruštine pre miestnu komunitu veriacich, ktorej predsedal nuncius, pokračovalo agapé na nádvorí kostola.

Počas večernej recepcie v reštaurácii Malá Praha, ktorú pri tejto príležitosti usporiadal ordinár, si saleziánska komunita spolu s predstaviteľmi náboženského a spoločenského života i viacerými diplomatmi pripomenula aj nedávne životné jubileum miestneho ordinára.

Azda najväčším darom, ktorý miestna Cirkev pri tejto príležitosti dostala, sú dve sestry FMA Andrejka Mladošová a Slávka Butková, ktoré iba niekoľko dní pred slávnosťou pricestovali ako predzvesť rodiacej sa prvej komunity FMA v Azerbajdžane.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.