Saleziáni pôsobia v Bardejove už 30 rokov

(Bardejov, 26. mája 2017) – Pri príležitosti 30. výročia príchodu saleziánov do Bardejova sa 13. mája stretli všetky zložky saleziánskej rodiny na Vinbargu. Spoločne posedeli a zaspomínali si na minulé časy.

Oslavy začali ďakovnou svätou omšou. Vrámci homílie sa o svoje pocity podelili viacerí saleziáni a tiež saleziáni spolupracovníci. Ich rodina sa rozšírila o nových členov, manželov Žarnovských, ktorí počas omše zložili prísľuby saleziánov spolupracovníkov.

"Pre mňa je dnešná slávnosť veľkým povzbudením, pretože keď sme tu s Jožkom Bližinským prichádzali, nikto nás tu nevítal, nečakal, nevedeli sme zodpovedať na otázku, čo tu chceme, kde budeme bývať, čo budeme robiť. Bardejov bol jedna veľká neznáma. Teraz po 30 rokoch je to úplne inak. V dnešný deň môžeme veľmi ďakovať, pretože Pán Boh toto dielo požehnáva a používa nás, celú saleziánsku rodinu, pre dobro a na spásu duší,“ povedal salezián Vincent Macejko.

Pre deti a mladých boli pripravené športové a zábavné aktivity. „Bola to milá oslava plná radostných stretnutí a spomienok. Cítili sme tu ducha dona Bosca, jeho pôsobenie, ktoré začalo pred 30 rokmi a pretrváva dodnes. Tak ako hovoril: "Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi." Aj my sme tu zažili kúsok neba na zemi. Ďakujeme,“ podelili sa o svoje dojmy účastníčky osláv Mária a Stanka.

Zdroj: www.pobavi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.