Saleziáni pozývajú na 18. ročník modlitbového pochodu

(Hody, 27. júna 2019) – Saleziáni dona Bosca pozývajú na Modlitbový pochod zo stredu Slovenska do stredu Európy, ktorý bude obetovaný za ozdravenie kresťanských koreňov Slovenska a Európy. Pochod sa uskutoční v dňoch 4. – 7. júla 2019.

"Viac ako pochod sú dôležité modlitby a obety prinášané za Slovensko a Európu. Ak nebudeš môcť prísť putovať s nami, stačí, ak sa budeš modliť na požadovaný úmysel. Je viac tých, čo sa zapojili do modlitbového sprievodu a doma sa podľa možnosti denne modlia za ozdravenie kresťanských koreňov Slovenska a Európy. Niekedy Boh cez deti, inokedy cez sluhov, otcov či matky pohol dejinami. Nezáleží na spoločenskom postavení, ale na viere v Boha a praktickej zodpovednosti za prostredie v užšom či širšom význame, ktoré vplýva na nás a ktoré my môžme a máme kresťansky ovplyvňovať," objasňujú organizátori.

Prihlásiť sa je možné do 2. júla u saleziána Jozefa Gibalu: mobil 0907 872735, e-mail jozefgibala@gmail.com.

Informoval: Jozef Gibala SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.