Saleziáni pozývajú na ročnú skúsenosť rozlišovania povolania

(Poprad, 7. septembra 2021) – Saleziáni dona Bosca na Slovensku ponúkajú už viac ako 25 rokov mladým mužom maturantom, vysokoškolákom alebo už pracujúcim, ktorí hľadajú svoje životné povolanie, ročnú skúsenosť rozlišovania povolania. Táto cesta je rozdelená na desať víkendových stretnutí a duchovné cvičenia na záver, vždy v inom kúte Slovenska.

Každé zastavenie na tejto ceste ponúka príležitosť stretnúť zaujímavého hosťa, vypočuť inšpiratívnu tému, zažiť silu spoločenstva, byť osobne sprevádzaný a prehĺbiť svoj duchovný život. Stretnutia sú podporované modlitbami a obetami mnohých ľudí, ktorí myslia na týchto konkrétnych mladých mužov, aby správne rozlíšili svoje povolanie.

Program je určený pre mladých mužov nad 18 rokov a začína sa v septembri. Stretnutia bývajú raz mesačne, so začiatkom v piatok večer a končia v nedeľu obedom. Prvé stretnutie sa uskutoční 17. – 19.9.2021. Cestou rozlišovania bude mladých mužov sprevádzať don Karol Maník SDB spolu s ďalšími skúsenými saleziánmi a zaujímavými hosťami.

Na ročnú skúsenosť je možné prihlásiť sa na mailovej adrese info@cestapovolania.sk alebo cez stránku www.cestapovolania.sk.

Zdroj: cestapovolania.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.