Saleziáni prežili svoj Deň provincie dvojnásobne inak

(Bratislava, 1. júna 2021) – Mimoriadne kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok slovenskí saleziáni stretli na svojom Dni provincie v pondelok 31. mája nie prezenčne, ale online. Výhodou tohto „iného“ spôsobu bolo, že sa na stretnutí zúčastnili všetky komunity, vrátane komunít z ruského Jakutska, z azerbajdžanského Baku a tiež spolubratia na štúdiách v Taliansku. Moderovaný online program trval 90 minút a po ňom každá komunita slávila svätú omšu.

Novinkou oproti minulosti bol aj dátum stretnutia. Rozhodnutie urobil provinciál don Peter Timko, ktorý nastúpil do svojho úradu na minuloročnom Dni provincie 1. septembra. Od tohto roka sa však budú saleziáni stretávať koncom mája, vždy po slávnosti Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorá je patrónkou slovenskej saleziánskej provincie.

Provinciál don Peter Timko v úvode svojho príhovoru objasnil zmysel stretnutia slovami: „… aby sme sa spolu na sklonku tohto pastoračného roka jednoducho ako bratia obzreli za tým, čo sme v ňom prežili, a aby sme ďakovali Pánu Bohu za milosti, ktoré nám počas neho ako provincii dal.“

Vo svojom obsiahlom príhovore okrem iného pripomenul niektoré „najviditeľnejšie skutočnosti“ z prežitého pastoračného roka, medzi nimi aj menovanie nového magistra novicov, nového delegáta pre spoločenskú komunikáciu i nového provinciálneho ceremonára. Samostatne sa venoval téme prípravy provinciálneho výchovno-pastoračného projektu a tiež začatiu príprav na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko.

Trojročná príprava na toto výročie má byť „znovu prejdením po ceste minulých generácií, aby sme si z nej mohli vziať iskry inšpirácie, vysoké ideály, plány, hodnoty, ktoré ich motivovali. Je to aj cesta uvedomenia si, ako sa prežívala naša charizma na Slovensku, aká tvorivosť z nej vytryskla, akým ťažkostiam musela čeliť a ako ich prekonala. Nech je tiež príležitosťou neochvejne hlásať a radostne svedčiť pred svetom o tom, aká svätosť a životná sila je prítomná v tých, ktorí boli povolaní nasledovať Krista v saleziánskom zasvätenom živote.“

V druhej časti svojho príhovoru provinciál ponúkol spolubratom niekoľko výziev pre osobný, komunitný i apoštolský život. Pozval ich, aby „sa nechali viesť fantáziou lásky, ktorá nepozná hranice a dokáže otvárať nespočetné cesty, ktorými možno prinášať dych evanjelia do najrôznejších situácií a prostredí. Aby sme prežívali prítomnosť s nadšením“. Ako cestu k tomu pripomenul slová pápeža Františka, ktoré adresoval zasväteným na tohtoročný sviatok Obetovania Pána, o trpezlivosti.

A don Timko predostrel hneď „tri miesta, na ktorých sa trpezlivosť konkretizuje“. Sú nimi osobný život saleziána, komunitný život a napokon aj vzťah k svetu. „Potrebujeme túto trpezlivosť, aby sme sa nestali väzňami lamentovania. Potrebujeme odvážnu trpezlivosť, aby sme kráčali, objavovali nové cesty a hľadali, čo nám Duch Svätý vnuká. A toto sa dá robiť iba s pokorou, s jednoduchosťou, bez veľkej propagandy, bez veľkej reklamy.“

V jeden a pol hodinovom programe Dňa provincie nechýbal ani veselý rozmer, keď jednotlivé komunity súťažili medzi sebou online, aby napokon po 17 otázkach z rôznych oblastí života provincie výhra putovala k spolubratom študentom v Ríme.

Nadväznou udalosťou na toto online stretnutie je dvojdňové prezenčné stretnutie direktorov saleziánskych komunít, na ktorom chce provinciál – cez direktorov – odovzdať aj pozornosti pre tých spolubratov v komunitách, ktorí v tomto roku oslávili vzácne životné jubileá.

Spracoval: rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.