Saleziáni pripravili zjednotenú rómsku verziu modlitby Otče náš

(Košice/Luník IX, 26. augusta 2021) – Pápež František pri nadchádzajúcej návšteve Slovenska zavíta 14. septembra aj na sídlisko Luník IX. Pri tejto príležitosti pripravili saleziáni zjednotenú verziu jednej zo základných kresťanských modlitieb Otčenáš – Dade amaro.

„Modlitba Otčenáš sa modlila po Slovensku vo viacerých verziách. My sme tu na Luníku mali svoju verziu, v Bardejove na Poštárke mali svoju verziu, v Jarovniciach sa modlili tiež niečo prispôsobené… Tým, že vznikla myšlienka, že keď tu bude Svätý Otec, tak sa budeme modliť spoločne so Svätým Otcom, rozhodli sme sa, aby bola rovnaká melódia a slová,“ vysvetlil don Peter Bešenyei, saleziánsky delegát pre pastoráciu Rómov.

Saleziáni oslovili Rómov, ktorí ovládajú rómsky jazyk, aby preložili túto modlitbu. Finálnu textovú úpravu urobil Ján Hero a hudobne ju spracoval Adrián Harvan. Do rómskeho jazyka sú už preložené aj iné základné modlitby. Jednou z nich je modlitba Zdravas’, Mária, ktorá zaznie na Luníku v rámci spoločnej modlitby ruženca počas umelecko-duchovného programu tesne pred príchodom pápeža.

Zdroj: www.facebook.com/televizialux

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.