Saleziáni s mladými z Luníka IX priniesli väzňom slová pápeža Františka

(Košice, 4. novembra 2022) – Štvrtkové popoludnie 13. októbra bolo v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach trochu iné. Koncert, ktorý si pre odsúdených pripravili Saleziáni dona Bosca a mládež z komunitného centra na Luníku IX, rozihral priestory a otvoril myseľ pre nové výzvy.

Podujatie nebolo pre divákov len umeleckým zážitkom z odohraných piesní. Odsúdení si vypočuli aj slová povzbudenia Svätého Otca, ktorý navštívil minulý rok Slovensko a Luník IX, tlmočené saleziánmi.

Okrem výzvy k slušnému životu a preberaniu zodpovednosti za svoje činy si vypočuli citáciu kázne zo spomínanej návštevy: „Myslím aj na utečencov a väzňov. Zvlášť im, ako aj celému väzenskému prostrediu, vyjadrujem svoju blízkosť a všetkých vás pozývam, aby ste prekonali strach, rany minulosti, s dôverou, krok za krokom: v poctivej práci, v dôstojnosti zarábania si na každodenný chlieb, v budovaní vzájomnej dôvery. A v modlitbe za seba navzájom, pretože to je to, čo nás vedie a dáva nám silu.“

Pozitívne ohlasy na strane účinkujúcich aj divákov sú najlepším dôkazom toho, že nielen zábava, ale aj podnety na zamyslenie oživujú bežný väzenský stereotyp.

Zdroj a foto: www.zvjs.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.