Saleziáni sa opäť stretli na Dni provincie v Žiline

(Žilina, 2. septembra 2013) – Posledný augustový deň sa vyše 170 saleziánov z celého Slovenska stretlo v žilinskom saleziánskom dome na tradičnom Dni provincie. Hlavným cieľom tohto stretnutia bolo spoločne sa modliť, ďakovať za udalosti uplynulého pastoračného roka a zažiť bratské spoločenstvo.

Úvodný informačný blok zahájil provinciál don Karol Maník. V niekoľkých bodoch stručne zhrnul svoje pôsobenie počas piatich rokov vo svojej funkcii. Na záver príhovoru vyzval saleziánov, aby sa viac sústredili na duchovnú hĺbku a evanjelizáciu a taktiež povzbudil bratov k radostnému prežívaniu života.

Provinciálny radca don Pavol Degro, zodpovedný za oblasť pastorácie si na pomoc prizval ďalších dvoch saleziánov. V krátkych vstupoch vystúpili Radovan Rumanovič, ktorý sa venoval téme blížiacich sa PGSI 2014 (Saleziánske medzinárodné športové hry) a don Ján Holubčík, ktorý následne predstavil víziu rozlišovania povolania saleziánskym štýlom pre nasledujúci rok.

Na záver tohto bloku sa bratom prihovoril delegát za misie don Peter Jacko. Ten svoj príhovor spestril prečítaním listu a prezentáciou fotiek čerstvých členov misijnej výpravy na východnú Sibír. Aj napriek diaľke sa tak misionári spojili s bratmi na Slovensku a uistili ich o svojej duchovnej prítomnosti na tomto podujatí.

Po krátkej prestávke nasledovalo slávenie svätej omše. „Prial by som si, aby saleziánske domy boli znamením nádeje,“ povedal v homílii provinciál. Nastávajúci jubilejný rok nazval rokom odpustenia a zmierenia. Rokom, počas ktorého by mali saleziáni prosiť o odpustenie, ak neukazovali pravú tvár Boha. Eucharistia bola ukončená novokňazským požehnaním dona Pipku a záverečným požehnaním.

Obed a poobedňajší program už patril neformálnym osobným bratským rozhovorom, vzájomnému zdieľaniu popri zmrzline či káve a tiež krátkemu stretnutiu direktorov a ekonómov.

Na záver sa bratia stíšili pri eucharistickej adorácii, ktorou spoločne ukončili Deň provincie.

Informovala: mkFoto: mk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.