Saleziáni sa pripojili k výzve na záchranu 49 imigrantov uviaznutých na mori

(Sliema, Malta, 16. januára 2019) – 49 mužov, žien a detí uviazlo na dvoch lodiach medzi Maltou a Sicíliou na 19 dní. Vlády krajín Európskej únie sa počas tohto obdobia nevedeli dohodnúť, kto  ich prijme a ako ich prerozdelia. Drámu rozlúskla intenzívna búrka, kvôli ktorej im Malta dovolila zakotviť vo svojom prístave. Saleziáni boli medzi 46 skupinami a neziskovými organizáciami, ktoré medzitým urgovali európske vlády, aby konali. Prečítajte si otvorený list, ktorým apelovali na záchranu ľudských životov.

Sme nevýslovne zdesení, že po 18 dňoch vyjednávania ostáva 49 mužov, žien a detí zaseknutých na lodi v dohľadnej vzdialenosti od maltského pobrežia.

Napriek nespočetným volaniam po solidarite sa členským štátom EÚ nepodarilo nájsť diplomatické riešenie aktuálnej bezvýchodiskovej situácie.

Nie je to nič iné, ako tragické a hanebné. Môže to znamenať len to, že sme úplne stratili svoju ľudskosť – ako ľudia a ako únia štátov, ktorá údajne zastáva princíp solidarity, rešpektuje ľudské práva a ľudskú dôstojnosť.

Uvedomujeme si komplexnosť otázky, ktorú táto situácia vzniesla a súhlasíme, že je to európska výzva vyžadujúca európske riešenie. Napriek tomu to nemôže byť ospravedlnenie, pre ktoré rezignujeme na svoju vlastnú zodpovednosť, ako jednotlivci a ako národy, zachrániť životy za každú cenu. Povinnosť zachrániť životy je nielen legálnym, ale aj morálnym imperatívom, ktorý by nikdy nemal podliehať politickým podmienkam, akými sú možnosť konkrétnej ponuky premiestnenia alebo strach z vytvárania precedensu.

V tomto momente je otázka, ktorú musíme zodpovedať, jednoduchá: čo je dôležitejšie, získať politické body alebo zachrániť životy?

Pre nás, dolupodpísané organizácie, existuje len jedna odpoveď: ľudia sú dôležitejší.

Dnes sme tu, aby sme sa postavili za život a za dôstojnosť. Vyzývame Maltu, aby dala prednosť životu a otvorila svoje brány dnes.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.