Saleziáni sa pripravujú na príchod relikvií dona Bosca

(Bratislava, 6. decembra 2012) – V druhom roku príprav na slávenie dvojstého výročia narodenia dona Bosca privítame na Slovensku relikvie nášho zakladateľa, apoštola mladých. 

5. decembra prebehlo ďalšie stretnutie prípravného tímu, ktorý je zodpovedný za aktivity saleziánskej rodiny spojené s touto príležitosťou. Cieľom stretnutí je vytvoriť ponuku aktivít a odporúčaní, ktorými sa strediská môžu lepšie pripraviť na príchod relikvií a zároveň skoordinovať ponuku saleziánskej provincie pre jednotlivé domy. 

Na poslednom stretnutí tímu rezonovali témy ako komunikácia s médiami, zapojenie komunít do prípravy príchodu relikvií, ale aj návrhy na konkrétne výstupy ako napríklad putovná výstava, propagačné materiály a pod. 

2012_12_6_relikvia_tim1.jpg

2012_12_6_relikvia_tim2.jpg

Informovala: mk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.