Saleziáni spolupracovníci majú novú provinciálnu radu

(Žilina, 25. júna 2021) – V sobotu 19. júna sa v Žiline uskutočnil odložený Kongres provinciálnej rady ASC. Za provinciálneho koordinátora bol opäť zvolený Peter Kvas.

Na úvod Kongresu slávili saleziáni spolupracovníci sv. omšu. Hlavným celebrantom bol Mons. Vladimír Fekete a koncelebroval provinciálny delegát pre saleziánsku rodinu don Pavol Grach.

„To, k čomu sme sa zišli v prvom rade, boli voľby do PR ASC. Tie sa mali uskutočniť už vo februári tohto roku, no zo známych príčin museli byť odložené,“ upresnil posun termínu radca pre médiá Peter Soroka ASC.

Novú provinciálnu radu tvoria:

Na fotografii zľava: Peter Kertys (BA Daliborko), Andrej Havlík (Trnava), Katka Pisarčíková (Námestovo), Peter Harčar (Bardejov), Marta Falisová Jacková (Michalovce), provinciálny koordinátor Peter Kvas (Zvolen), Martina Chvostálová (Trnava), Ján Bačišin (Humenné), Stanislav Mihalovič (BA Miletičova), Štefan Orkuty (Košice).

Zdroj: www.ascslovakia.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.