Saleziáni spolupracovníci oslavujú 140 rokov

(Rím, Taliansko, 9. mája 2016) – V roku 1876 bola v ten deň slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Don Bosco dostal od pápeža Pia IX schválenie pre vznik Združenia saleziánov spolupracovníkov. Takto sa stala treťou zložkou saleziánskej rodiny, ktorú don Bosco založil pre výchovu mládeže. Dnes má Združenie vyše 30 tisíc členov po celom svete.

Don Bosco mal svojich spolupracovníkov okolo seba už roky a rovnako dlho pracoval na tom, aby – aj v spoločenských podmienkach tej doby – mohlo vzniknúť toto Združenie. Mal ideu o veľkom hnutí „laikov a klerikov spoločne pre spásu ohrozenej mládeže“.

Pápež Pius IX sám dal donovi Boscovi niektoré usmernenia pre vznik tohto Združenia. V apríli 1876, keď bol v Ríme, pápež mu vnukol nevytvárať osobitné Združenie pre „spolupracovníčky“, ale spojiť ich v jednom Združení. „Ony sú účinné a podnikavé už z prirodzenej náklonnosti, viac než muži. Ak by ste ich odlúčili, odňali by ste si najvzácnejšiu pomoc," povedal pápež (MB XI 73-74). Don Bosco túto myšlienku prijal, a tak vznikla „Spoločnosť alebo únia saleziánov spolupracovníkov“, ktorej pápež udelil výsady tretieho františkánskeho rádu a potvrdil Združenie v jeho právnej forme.

Tvorivosť dona Bosca poznačila štýl saleziánov spolupracovníkov už od počiatkov – boli to učitelia, tréneri v športe, hudobníci a herci, katechéti alebo matky v rodinách… Medzi saleziánmi spolupracovníkmi za 140 rokov dozrelo viacero veľkých osobností na poli svätosti, prvá ctihodná Mama Margita, ctihodný Attilio Giordani, blahoslavení Alexandrína da Costová i Jozef Toniolo.

2016 05 09 140rokovASC

Podľa ANS spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.